Home

Krediet of lening opnemen

Op deze website zult u informatie vinden over het opnemen van een:

  • krediet,
  • lening
  • of hypotheek.

Iedereen zal in zijn/haar leven wel een keer een krediet afnemen bij een bank, bij een particulier of bij andere kredietverstrekkers. Voordat je echter een krediet opneemt dien je aan bepaalde toetsen te voldoen, en dien je goed te kijken naar je verschillende mogelijkheden en voorwaarden waarmee je akkoord moet gaan.

Op deze site lees je allerlei objectieve informatie om u te helpen bij het vinden en bepalen van een krediet of lening.

Krediet opnemen

Om krediet te kunnen opnemen dient u daartoe eerst een opneembaar krediet te hebben. Voor het krijgen van een krediet moet een bank of krediet verstrekker worden benaderd om het krediet passend bij uw financiële middelen te verkrijgen. Daartoe dienen toetsen worden gedaan op basis waarvan wordt bepaald hoeveel kredietruimte aan uw situatie toegekend kan worden. Zodoende kan per kredietaanvrager een specifieke krediethoogte vastgelegd zodat u altijd dat krediet op het moment dat u dat wenst kunt opnemen.

De BKR toets

Om een krediet op te kunnen nemen is het van belang om te weten of uw financiële krediet verleden naar behoren is geweest. Daartoe wordt bij het BKR te Tiel alle informatie omtrent uw leningen in het verleden bewaard zodat bij het aangaan van nieuwe kredieten kan worden gecontroleerd of u een nette betaler bent geweest.

Gewoonlijk zal bij de BKR toets geen problemen zijn opgetreden echter de kans bestaat dat er soms een codering is opgelopen. Met een codering wordt het reeds lastig om een krediet te kunnen verkrijgen.

Toets financiële ruimte

Een belangrijke toets is uiteraard hoeveel financiële ruimte er is binnen het inkomen van de krediet aanvrager. Dit kan betekenen dat er een krediet wordt aangevraagd door partners waardoor ook beide hoofdelijk aansprakelijk zijn. U heeft namelijk vaste lasten per maand en daarbij moet redelijkerwijs worden vastgesteld hoeveel netto financiële ruimte u heeft om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. De kredietverstrekker wenst namelijk het uitgeleende bedrag via rente en aflossing terugbetaald krijgen.

Toegekend krediet of lening

Is er een krediet of lening toegekend, dan staat het de kredietnemer bij een doorlopend krediet vrij om zelf te beslissen wanneer krediet of geld wordt opgenomen. Is een krediet toegekend dan kunt u zelf beslissen wanneer u het krediet gebruikt en op welke termijn u het aflost. Daarbij betaalt u slechts rente over dat deel van het krediet dat werkelijk als schuld is opgenomen. Deze manier van werken gaat dus duidelijk iets anders dan bij het hebben van een persoonlijke lening waarbinnen concreet is vastgelegd hoelang het contract is aangegaan en hoe moet worden terugbetaald.

Afspraken in een contract

Om een krediet aan te kunnen vragen dienen de onderlinge afspraken vastgelegd te worden middels een door beide partijen ondertekend contract. Dat contract legt de verhouding vast tussen krediet nemer en verlener waarbij onder andere de volgende punten staan vermeld:

  • wie de kredietverstrekker is en wie van het krediet gebruik kan maken;
  • de hoogte van het maximale krediet dat beschikbaar wordt gesteld;
  • of het krediet aan een termijn is vastgekoppeld zodat concreet moet worden afgelost danwel dat het een krediet contract is voor onbepaalde termijn;
  • dat rentebetalingen altijd netjes op het daartoe aangewezen moment moeten worden vergoed.

Een krediet contract dient altijd schriftelijk vastgelegd te worden om beide partijen zekerheid te bieden.

Afhandeling afspraken

Zowel bij een doorlopend krediet als een persoonlijke lening zal het uiteindelijke de bedoeling zijn om het complete bedrag terug te betalen. Het volgende onderscheid kan worden aangegeven:

  • bij een doorlopend krediet kan de lener zelf bepalen wanneer wordt afgelost. Zolang er niet is afgelost blijven de rentebetalingen doorgaan;
  • bij een persoonlijke lening wordt contractueel binnen de looptijd afgelost, waarbij de maandelijkse rentelast eveneens afneemt.

Laat u uw krediet afspreken concreet en helder op papier zetten zodat u precies weet wat er is afgesproken en wanneer het opgenomen krediet weer terug moet worden betaald.

Login Form