Geld lenen ABN Amro Bank

Geld lenen bij de ABN AMRO bank

Tegen een gunstig tarief geld lenen? Neem dan de goed geregelde leen producten van de ABN AMRO bank.

Dit is vast een slogan van de ABN AMRO bank. De ABN AMRO bank houdt namelijk de vinger altijd aan de pols aangaande geboden en gevraagde rentestanden en dat houdt in dat u ook kunt profiteren van een lage rentestand. Geld lenen betekent dat ABN AMRO bank u een geldbedrag ter beschikking stelt voor een vastgestelde termijn waarbij is vastgelegd:

 • hoeveel rente vergoeding er over de lening moet worden betaald;
 • voor welke termijn de lening wordt aangegaan;
 • hoe de openstaande schuld stelselmatig wordt terugbetaald.

Op basis van deze uitgangspunten kan er een lening worden afgesloten met voorwaarden passend binnen uw financiële ruimte.

Uw financiële ruimte

Om in aanmerking te kunnen komen van een geld lening bij de ABN AMRO bank is het belangrijk om te weten hoeveel financiële ruimte u heeft n.a.v. uw inkomen. Een lening kan namelijk niet zomaar worden afgesloten, beide partijen moeten ook ervan verzekerd zijn dat het geleende bedrag ook retour komt. De ABN AMRO bank zal daartoe uw financiële gegevens moeten weten op basis waarvan de mogelijke financiële ruimte wordt doorgerekend. Het komt er daarbij op neer dat u draagkracht moet hebben om zodat daarvan rente en aflossing kan worden betaald.

Geld leen producten bij ABN

Bij de ABN AMRO bank kunt u een reeks van betrouwbare geld leen producten afsluiten waarmee u de mogelijkheid heeft om consumptieve goederen of een woning aan te kopen. Geld lenen is namelijk voor:

 • de aankoop van een woning middels een hypotheek;
 • de aankoop van goederen niet zijnde een woning of pand welke aangekocht kunnen worden middels een persoonlijke lening of een doorlopend krediet;
 • financieringen binnen het midden en klein bedrijf via SME financiering;
 • andere dure (luxe) goederen.

Meerdere geld leen producten kunt u dus bij de ABN AMRO bank verkrijgen. Neem contact met ABN op zodat u weet wat de algemene voorwaarden zijn en welke rente vergoeding u daarbij over de looptijd moet betalen.

Geld leen contract

Om een leenproduct af te kunnen sluiten dien daartoe eveneens een en ander te worden vastgelegd. De ABN AMRO bank doet altijd aan schriftelijke overeenkomsten zodat iedereen altijd weet wat de uitgangspunten van de overeenkomst zijn geweest.

Denk daarbij aan:

 • geld leen contract: deze wordt opgesteld voor een persoonlijke lening of krediet lening zodat men weet wat hoe en wanneer geleend kan worden en wat aan rente en aflossing betaald moet worden;
 • hypotheek overeenkomst: deze wordt opgesteld door de notaris bij de aankoop van een woning. Bij ons heeft u dan reeds de toezegging gekregen dat u de hypotheek lening mag afsluiten. Ook de financiële transactie wordt in dat geval verder afgehandeld door de notaris in samenspraak met de ABN AMRO bank.

Toetsingen

Wilt u een lening aangaan voor de koop van goederen of een pand dan dienen de uitgangspunten daartoe vooraf uitvoerig te worden getest. Dat houdt in dat de ABN AMRO bank:

 • de financiële ruimte binnen het inkomen toetst op basis van arbeidscontracten van onbepaalde tijd;
 • het krediet verleden bij het Bureau Krediet Registratie wordt getoetst om ongeregeldheden te kunnen constateren;
 • middels een taxatierapport bepaalt hoeveel u wettelijk gezien mag lenen en moet aflossen gedurende de looptijd (in het geval van een hypotheek).

Wordt aan de door de ABN AMRO bank vereiste toetsen voldaan dan kunt u bij de ABN een lening of hypotheek afsluiten.

Informatie over leningen bij de ABN AMRO

Heeft u vragen omtrent de mogelijkheden voor financiering binnen uw product of woning aankoop neem dan contact op met de ABN AMRO bank. Goede informatie betekent namelijk dat u goede beslissingen kunt nemen. Bel het team van de ABN zodat zij u kunnen informeren naar de mogelijkheden.

Login Form