Particuliere lening

Om bepaalde goederen, een auto of verre reis te bekostigen kun je daartoe een particuliere lening voor afsluiten. Deze lening sluit je veelal af bij bekenden indien je geen mogelijkheden meer bij de bank hebt. Dat houdt in dat je reeds een lening hebt of een BKR registratie waardoor de bank je niet verder kan helpen.

Maar hoe kun je een particuliere lening afsluiten en waar moet je verder rekening mee houden?

Wie helpt je aan geld?

Wil je snel geld lenen dan is het van belang dat je je kennissen, vrienden of bekende met een bedrijf aanspreekt. Zij hebben misschien geld over waarover zij wel een rente vergoeding voor willen ontvangen zodat jij dat geld kunt gebruiken. Zorg ervoor dat de verstandhouding met hen uiteraard goed blijft omdat je binnen de particulieren lening geen problemen wilt hebben. Dat is ook de reden waarom je de particuliere lening concreet op papier moet vastleggen. Op die manier weten beide partijen wat de onderlinge rechten zijn.

Concreet een leencontract opstellen

Een mondeling contract is rechtsgeldig echter achteraf vallen afspraken lastig aan te tonen. Dit is aanleiding om een particuliere lening altijd vast te leggen binnen een geld lening contract. Zodoende kun je de onderlinge afspraken helder maken en concretiseren:

  • hoeveel geld wordt er binnen de particuliere lening verstrekt;
  • hoe lang kan het geld worden gebruikt;
  • op welke manier wordt afgelost;
  • wat is de looptijd;
  • hoeveel rente moet er als vergoeding worden betaald.

Hogere rentestand

Omdat je niet bij de bank leent echter particulier kan het zijn dat je een relatief hogere rente moet vergoeding. In de volksmond wordt dit ook wel woekerrente genoemd. Jij wilt het bedrag gebruiken echter daartoe moet je een reƫle vergoeding betalen. Dit kan een eis van de geldverstrekker zijn. Heb je echter de mogelijkheid om wel bij een bank te lenen dan is het dus verstandiger om die weg te bewandelen omdat je daarbij minder onkosten hebt.

Gemakkelijk af te sluiten

Voor het afsluiten van een lening bij een bank wordt je krediet verleden gecheckt en moet je aantonen dat je een vaste baan hebt. Dat houdt in dat je lastig een lening daar kunt verkrijgen. Dit ligt anders bij particuliere leningen. De drempel ligt daarbij veel lager om een lening concreet te kunnen afsluiten. Het probleem is echter om de juiste persoon of instelling te vinden zodat jij de particuliere lening feitelijk kunt afsluiten. Kom ook gemakkelijk aan geld om jouw aankoop of onverwachte kosten te kunnen financieren door een particuliere lening af te sluiten.

Looptijd en aflossing

Bij een particuliere lening moet je er altijd rekening mee houden dat je te maken hebt met een looptijd. Gedurende die looptijd betaal je over de lopende schuld rente maar moet je ook aan aflossing werken. Binnen je bestaande loon zul je dus een deel moeten geven aan de geldverstrekker zodat je geleidelijk aan minder schuld hebt. Voordeel is eveneens dat daarmee de rentelast ook per maand afneemt. Maak daartoe concrete afspraken en leg een en ander bij voorkeur vast in een schriftelijke particuliere leningscontract.

Login Form